Arego
kw:!support_us

RULLESKITRENING PRESTAGARDSSKOGEN

Alle onsdagar frå  kl 19.00 heile hausten 2018  vert det rulleskitrening i Prestagardsskogen  for alle klassar. 

Velkomne til fellestreningar, gjerne med individuelt opplegg.

Mange går på rulleski ulike stader og til ulike tider.  Dette onsdagstilbodet frå skigruppa er meint for å skapa trivsel og miljø i det lokale skilivet.

Velkomne til gamle og nye rulleskiutøvarar !

Kanskje kan det enda opp i ein felles vintertur til eit eller fleire renn innomlands som utomlands  i løpet av sesongen 2017/2018.