Arego
kw:!support_us

TRENINGSAVGIFT TIL SKIGRUPPA

16.03.2014

SKIGRUPPA  sender i desse dagar ut krav om  TRENINGSAVGIFT for 2014.

Kravet vert kun sendt ut pr e-post. Det ser slik ut: 

  SKIGRUPPA                                                            Stord, 15. mars 2014

 

 T R E N I N G S A V G I F T    2 0 1 4

 Skigruppa ber herved om innbetaling av TRENINGSAVGIFT for 2014.

Satsen er kr 300,- for alle.      Familiemedlemmer betalar kr 100,-

Satsane er uendra frå 2013.  

Kontonummeret   er 3520 68 47016    

(Gamalt kontonummer 8420 12 18666 skal ikkje nyttast)

La innbetalinga bli merka med namn / kven det vert betalt for.

Skigruppa er ei av fleire grupper i STORD Idrettslag. Alle gruppene krev inn treningsavgift til si gruppe.  Stord IL krev inn medlemskontingent til idrettslaget, utfrå innsendte lister frå gruppene.

Om du kun vil vera støttemedlem i skigruppa, kan du velja sum, og merka innbetalinga med støttemedlem.

I 2013 betalte 63 personar treningsavgift til skigruppa, det høgste talet på mange år. I 2012 var talet omlag 50.

I jubileumsåret 2014 hadde det vore kjekt om me nådde 100 ski-medlemmer !!

Hugs å sjå innom stordski.no   titt og ofte.   Der er stadig nye skihendingar omtalt.

 

Helsing skistyret

v/ Odd Stuve Rommetveit

gruppeleiar