Arego
kw:!support_us

Røldalsrennet 2013

01.01.2014

Røldalsrennet 2013 hadde 8 frå Stord på startlista; 4 unge og 4 vaksne.

Lina Engevik Vørøs og Kristine Haugland debuterte  i J 9 og 10 årsklassen med flott innsats. Jonas Engevik Vørøs vart nr 6 av 11 og Simen Engevik nr 3 av 5 i høvesvis G 13 og G 12. 

Kjell Inge Engevik, Stian Engevijk og Jarle Haugland deltok i seniorklassen, som inkluderte alle veteranklassane, og gjorde ein flott innsats. Det gjorde også Øyvind Gaute Berg til han måtte bryta etter stavknekk.

Sjå roldal-idrettslag.com eller langrenn.com for komplette resultat.