Arego
kw:!support_us

LYSLØYPA REPARERT

22.01.2015

Lysløypa ved Lundarstøl er reparert.  Rotveltene som låg over straumlina er fjerna av mannskap frå SKL.  Straumen vert påkobla, og lyset er såleis attende. 

Dessverre er det nokre av lyspunkta som ikkje er i orden.

Snøtilhøva er varierande,  frå mindre parti heilt utan snø,  til brukande snømengder lengst inne.  Men overalt er det hardt, og utan ny snø kan det ikkje kjørast spor.

Me vonar på meir snø innan få dagar.