Arego
kw:!support_us

DUGNADER

18.10.2013

Skigruppa har stått for fleire dugnader i sommar og no i haust.

I samband med oppgradering av gamal trase og planlegging av ny tilleggstrase i Heslesportløypa var fleire frå skigruppa med på synfaringar og gav innspel til kommune og entreprenør.

Rundt heile traseen i Prestagardsskogen har ungdomsgruppa rydda greiner og småtre.

Ein veterangjeng har renovert taket på portalen ved innkjøringa til Helsesportløypa. Bordkledning er skifta, og tjøra er påsmurt.

Lysløypa ved Fjellstova er klippa og stelt av Ben S. Henriksen, Øystein E Eskeland og Johannes Haugland.

Skileiinga  takkar  alle dugnadistane for flott innsats.

Ungdomsgruppa med føresette har avtalt dugnad for kommunen 28.oktober.

Greiner og småtre må ryddast vekk langs lysløypa ved Lundarstøl. Dato kjem seinare.