Arego
kw:!support_us

ALPINT MED STORDSKI-INNSLAG

Sauda Il inviterer til slalom og storslalomkonkurranse 13.-14. februar i Sauda skisenter. 

- og Stordski er med: veteranen Erling Tyse har med seg bror sin og vil visa gamle, gode kunster i bratthenga i Sauda skisenter.

http://www.skiforbundet.no/ars/terminliste/arrangement/?eid=298592#