Arego
kw:!support_us

FØREMELDINGAR LYSLØYPE OG STORDAFJELLET 2024

2024:  24. april

VINTEREN ER  OVER !  MEN STORDAFJELLET KAN  FRAMLEIS BY  PÅ SNØ  I   FENNER  -  SMÅ  og  STORE i Kvelve og deromkring !  

FØREMELDINGANE ER  SLUTT  FOR  DENNE  SESONGEN

For ukjente og tilreisande: 

Tilgang til Lysløypa, Lundarstøl og Heio - Stordafjellet  skjer frå E39 ved skiltet Fjellgardane, ein liten kilometer nord for krysset til/frå Leirvik.

Alternativt i Førlandskrysset. Det er der E39 kryssar vegen frå Rommetveit / Høgskulen HVL til Fjellgardane. Kjør av E39 mot sør og straks vidare skarp sving til høgre, direkte  under E39 og vidare oppover/nordover.

Begge desse avkjøringane frå E39 fører til krysset med skilt til Lundseter. Følg denne vegen omlag 3 km så er du ved Lysløypa/Fjellstova og stor parkeringsplass. På oppslagstavler ser du kart og omtale av løypenettet til Stordski.