Arego
kw:!support_us

DUGNAD I RULLESKITRASEEN i PRESTAGARDSSKOGEN

DUGNAD i skitraseane: 

RULLESKITRASEEN  i / langs Prestagardsskogen  treng  vårrydding !

Opplysning om dugnaden er sendt pr. e-post til medlemmer i skigruppa. Andre brukarar av PRESTAGARDSSKOGEN  er velkomne til ein kjekk dugnad.  

Ta med sager, sakser, river m.m. og verneutstyr.

 

Dugnaden vart flott gjennomført, med 9 karar måndag kveld, og to karar tysdag. Pluss kosting med feiemaskinen til Engevik onsdagen

Greinar og kvist/kvast vart tømt på SIM Heiane.

No står maling av skihytta i Lysløypa på fjellet øvst på dugnadslista. Blir truleg ferdig til 17. mai  4 gode malingskarar har meldt seg !