Arego
kw:!support_us

RULLESKISAMLING

Første helga i september vert det ny kretssamling i Prestagardsskogen på Stord. Det var suksess alt første året (2014)  -  med flott reprise i 2015.

Omlag 60 spreke ungdommar - 13 til 16 år - fekk instruksjon, trening, sosial samling og inspirasjon av dyktige trenarar og leiarar.  Slik vert det i år også - for årgangane 2000 til 2003.  Kretsrennet i klassisk stil  -  ope for alle klassar -  søndag 4. september avsluttar samlinga. 

Spørsmål kan rettast til Stian Engevik 922 27 511

Sjå elles Hordaland skikrets si heimeside:http://www.skiforbundet.no/hordaland/