Arego
kw:!support_us

FØREMELDINGAR LYSLØYPE OG STORDAFJELLET 2019/20

Oktober 2019:

Velkomne til ny sesong.  Her kjem det ferske og oppdaterte føremeldingar i heile skisesongen. 

Kanskje første melding kjem i løpet av november?  Det har skjedd før!

 

April 2019:

Takk for denne sesongen !  Takk til alle som set pris på god løypekjøring !

Takk til  alle som har ytt sitt løypebidrag,  stort eller lite !

Til Vipps 132587