Arego
kw:!support_us

FØREMELDINGAR LYSLØYPE OG STORDAFJELLET 2019/20

2020

5.1.  Minkande kvitt - snøen tinar igjen. Nye kvite periodar gir håp !

4.1.  Aukande kvitt jo lenger du ser oppover  - til det ikkje er meir kvitt

3.1.  Mildver framleis, men einskilde snø og haglbyger gjer fjellet og terrenget kvitt.  Fint å sjå på, men dessverre ikkje brukande skiføre.

20.12: Mildver heilt til topps. 5-6 plussgrader i Kvelve.  Snøen tinar vekk, og alt skiføre vert borte for denne gong.

18.12: Omlag det samme meldt 16.12. nedanfor; altså heilt marginalt med snø.

Første melding:  16. desember 2019

Ikkje snøføre i Lysløypa.  Kun einskilde parti med 2 cm vekslande hard og blaut snøis. Men traseen er rydda og klar for meir snø.

På Lundarstøl er det kun 2 cm snøis.  Ikkje godt å aka då !  Men det stive lyssivet er slått, så det skal ikkje mykje snø til før aking er mogleg. 

Oppover mot Heio er det aukande snø jo lenger du kjem oppover. Frå Kyviksetra og oppover ligg det litt snø i vegen. Ved bommen på øvra Heio er det 10-12 cm snø, med litt skare.  Televerket sin maskin kjørte oppover mot masta måndag. Skigruppa vil venta på meir snø før spor blir kjørt.

Ingen må kjøra bil forbi forbodsskiltet i starten av Kattnakkvegen.