Arego
kw:!support_us

DUGNAD I SKITRASEANE

Årleg  DUGNAD i skitraseane: 

Både  Prestagardsskogen, Lysløypa, Lundarstøl og Heio treng stell og vøla.

Styret har utpeika laurdagane 22. og 29. oktober som hovuddagar for dugnadane.  Det er utpeika ansvarlege for kvar trase.

Det vil bli sendt ut innkalling til dugnadane. Me vonar på god oppslutnad. 

Skigruppa har tradisjon for å stella godt med løypene sine. Den tradisjone skal ikkje brytast i 2016 heller.