Arego
kw:!support_us

TYSDAGSTRIMMEN 2017

Tysdagstrimmen 2017 startar tysdag  3.  oktober  kl 19.00

Deretter kvar tysdag fram til og med  tysdag 5. desember.

Gå, jogg eller spring fort 5 eller 2 km i flott skogstterreng  med  start  og  mål  på  Vabakkjen.

Startpengar  kr  20,-  Barn/ungom under 18: kr  10,-  Frivillig tidtaking.

Dette er sesong nr 32, og dei vanlege arrangørane er på plass.

Alle aldersklassar og formklassar er velkomne !