Arego
kw:!support_us

MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

MEDLEMSKONTINGENT og TRENINGSAVGIFT  i STORD IL 

Stord IL er eit fleiridrettslag.

For medlemsskap betyr det at hovudlaget (Stord IL)  krev inn ein årleg medlemskontingent frå alle som er innmeldt frå gruppa/ene. Når den er betalt er du medlem i STORD IL.

Krav om årleg treningsavgift sender gruppene ut sjølv. Krav vert sendt til alle som på ein eller annan måte er med i trenings- og/eller konkurranseaktivitet i regi av eller lagt til rette for av gruppene. Treningsavgift må betalast til alle gruppene ein er med i.   Betaling av kun treningsavgift er ikkje nok til å bli medlem i STORD IL. 

SKIGRUPPA                                                                                                               har pr. 15. mars sendt ut krav om treningsavgift for 2020.  Forfall er 25. mars. 

Satsen er kr 300,-  pr. person og kr 100,- for familiemedlemer.  

Innbetalinga må skje til konto 3520 68 47016 og vera merka med avsendar/kven innbetalinga gjeld.

Om nokon ikkje har fått krav, kan likevel innbetaling skje etter ovanståande opplysningar.